finsk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Broadly speaking, I agree with… because…
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
One is very much inclined to agree with… because…
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
I can see his/her point.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
I entirely agree that…
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Broadly speaking, I disagree with… because…
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
I strongly disagree that…
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
I am firmly opposed to the idea that…
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

…and…are similar/different as regards to…
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
In contrast to…, …shows…
Verrattuna ..., ... näyttää...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…by contrast with… is/are…
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…is similar to… in respect of…
... muistuttaa ... suhteessa...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
…and… differ in terms of...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
The first…, by contrast, the second…
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
One difference between… and… is that…, whereas…
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

I would say that…
Voisin sanoa, että...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
It seems to me that…
Vaikuttaa siltä, että...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
In my opinion…
Mielestäni...
Brugt til at give en personlig mening
From my point of view…
Omalta näkökantiltani katsoen...
Brugt til at give en personlig mening
I am of the opinion that…
Olen sitä mieltä, että...
Brugt til at give en personlig mening
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
It is my belief that… because…
Uskon, että..., sillä...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Let us now analyze/turn to/examine…
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Admittedly…, but…
Kieltämättä..., mutta...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
It is true that…, yet the fact remains that…
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Granted, …, nevertheless…
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
On the contrary, …
Päinvastoin...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
On the one hand…
Toisaalta...
Brugt til at præsentere en side af et argument
On the other hand…
Toisaalta...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
In spite of…
Huolimatta...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Despite the fact that…
Huolimatta siitä, että...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Scientifically/Historically speaking…
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Incidentally…
Ohimennen...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Furthermore…
Lisäksi...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau