Græsk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Broadly speaking, I agree with… because…
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
One is very much inclined to agree with… because…
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
I can see his/her point.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
I entirely agree that…
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Broadly speaking, I disagree with… because…
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
I strongly disagree that…
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
I am firmly opposed to the idea that…
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

…and…are similar/different as regards to…
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
In contrast to…, …shows…
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…by contrast with… is/are…
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…is similar to… in respect of…
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
…and… differ in terms of...
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
The first…, by contrast, the second…
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
One difference between… and… is that…, whereas…
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

I would say that…
Θα μπορούσα να πω ότι...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
It seems to me that…
Μου φαίνεται ότι...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
In my opinion…
Κατά την γνώμη μου...
Brugt til at give en personlig mening
From my point of view…
Κατά την δική μου άποψη...
Brugt til at give en personlig mening
I am of the opinion that…
Είμαι της γνώμης ότι...
Brugt til at give en personlig mening
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
It is my belief that… because…
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Let us now analyze/turn to/examine…
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Admittedly…, but…
Βεβαίως..., αλλά...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
It is true that…, yet the fact remains that…
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Granted, …, nevertheless…
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
On the contrary, …
Αντιθέτως, ...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
On the one hand…
Από τη μία...
Brugt til at præsentere en side af et argument
On the other hand…
Από την άλλη...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
In spite of…
Παρόλο που...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Despite the fact that…
Παρά το γεγονός ότι...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Scientifically/Historically speaking…
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Incidentally…
Παρεμπιπτόντως...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Furthermore…
Επιπροσθέτως...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau