hindi | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Broadly speaking, I agree with… because…
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
One is very much inclined to agree with… because…
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
I can see his/her point.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
I entirely agree that…
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Broadly speaking, I disagree with… because…
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
I strongly disagree that…
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
I am firmly opposed to the idea that…
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

…and…are similar/different as regards to…
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
In contrast to…, …shows…
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…by contrast with… is/are…
... की तुलना मे, ... ... है.
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…is similar to… in respect of…
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
…and… differ in terms of...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
The first…, by contrast, the second…
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
One of the main similarities/differences between… and… is that…
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
One difference between… and… is that…, whereas…
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

I would say that…
मेरा मानना है कि...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
It seems to me that…
मुझे लगता है कि...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
In my opinion…
मेरी राय है कि...
Brugt til at give en personlig mening
From my point of view…
मेरे दृष्टिकोण से
Brugt til at give en personlig mening
I am of the opinion that…
मेरा मानना है कि
Brugt til at give en personlig mening
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
It is my belief that… because…
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Let us now analyze/turn to/examine…
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Admittedly…, but…
यह सच है कि..., लेकिन...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
It is true that…, yet the fact remains that…
यह सच है कि..., लेकिन...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Granted, …, nevertheless…
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
On the contrary, …
इसके विपरीत
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
On the one hand…
एक तरफ से...
Brugt til at præsentere en side af et argument
On the other hand…
दूसरी तरफ से
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
In spite of…
इन... के होते हुए भी...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Despite the fact that…
इन... के होते हुए भी...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Scientifically/Historically speaking…
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Incidentally…
वैसे...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Furthermore…
इसके अतिरिक्त...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau