nederlandsk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Broadly speaking, I agree with… because…
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
One is very much inclined to agree with… because…
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
I can see his/her point.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
I entirely agree that…
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Broadly speaking, I disagree with… because…
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
I strongly disagree that…
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
I am firmly opposed to the idea that…
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

…and…are similar/different as regards to…
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
In contrast to…, …shows…
In tegenstelling tot ..., toont ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…by contrast with… is/are…
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…is similar to… in respect of…
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
…and… differ in terms of...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
The first…, by contrast, the second…
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
One difference between… and… is that…, whereas…
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

I would say that…
Ik zou zeggen dat ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
It seems to me that…
Het lijkt mij dat ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
In my opinion…
Naar mijn mening ...
Brugt til at give en personlig mening
From my point of view…
Vanuit mijn standpunt ...
Brugt til at give en personlig mening
I am of the opinion that…
Ik ben van mening dat ...
Brugt til at give en personlig mening
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
It is my belief that… because…
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Let us now analyze/turn to/examine…
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Admittedly…, but…
Toegegeven ..., maar ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
It is true that…, yet the fact remains that…
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Granted, …, nevertheless…
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
On the contrary, …
Integendeel, ...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
On the one hand…
Enerzijds ...
Brugt til at præsentere en side af et argument
On the other hand…
Anderzijds ...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
In spite of…
Ondanks ...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Despite the fact that…
Ondanks het feit dat ...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Scientifically/Historically speaking…
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Incidentally…
Bijkomend ...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Furthermore…
Bovendien ...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau