italiensk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Broadly speaking, I agree with… because…
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
One is very much inclined to agree with… because…
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
I can see his/her point.
Si può comprendere il punto di vista di...
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
I entirely agree that…
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Sostengo l'idea secondo la quale...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Broadly speaking, I disagree with… because…
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
I strongly disagree that…
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
I am firmly opposed to the idea that…
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

…and…are similar/different as regards to…
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
In contrast to…, …shows…
A differenza di..., ... mostra...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…by contrast with… is/are…
In contrasto con..., .... è...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…is similar to… in respect of…
... è simile a ... in quanto entrambi...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
…and… differ in terms of...
... e... differiscono in termini di...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
The first…, by contrast, the second…
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
One difference between… and… is that…, whereas…
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

I would say that…
Si potrebbe dunque affermare che...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
It seems to me that…
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
In my opinion…
Secondo il mio punto di vista...
Brugt til at give en personlig mening
From my point of view…
Da una prospettiva prettamente personale...
Brugt til at give en personlig mening
I am of the opinion that…
Sono dell'idea che...
Brugt til at give en personlig mening
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
It is my belief that… because…
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Let us now analyze/turn to/examine…
Spostando l'attenzione verso...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Admittedly…, but…
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
It is true that…, yet the fact remains that…
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Granted, …, nevertheless…
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
On the contrary, …
Al contrario...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
On the one hand…
Da un lato...
Brugt til at præsentere en side af et argument
On the other hand…
Dall'altro...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
In spite of…
A dispetto di...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Despite the fact that…
Nonostante si ritenga che...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Scientifically/Historically speaking…
Scientificamente/Storicamente...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Incidentally…
A tal proposito...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Furthermore…
Inoltre...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau