japansk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Broadly speaking, I agree with… because…
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
One is very much inclined to agree with… because…
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
I can see his/her point.
言っていることはもっともだ。
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
I entirely agree that…
・・・・に同意している。
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
心から・・・・という意見を支持する。
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Broadly speaking, I disagree with… because…
大まかに言って、・・・・に反対である。
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
I strongly disagree that…
・・・・に強く反対である。
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
I am firmly opposed to the idea that…
・・・・という意見に断固として反対する。
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

…and…are similar/different as regards to…
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
In contrast to…, …shows…
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…by contrast with… is/are…
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…is similar to… in respect of…
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
…and… differ in terms of...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
The first…, by contrast, the second…
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
One of the main similarities/differences between… and… is that…
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
One difference between… and… is that…, whereas…
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

I would say that…
・・・・と言えるかもしれない。
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
It seems to me that…
・・・・のように見受けられる。
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
In my opinion…
私の意見では、・・・・
Brugt til at give en personlig mening
From my point of view…
私の見方だと、・・・・
Brugt til at give en personlig mening
I am of the opinion that…
私の意見としては、・・・・
Brugt til at give en personlig mening
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Brugt til at opstille mange grunde for noget
It is my belief that… because…
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Let us now analyze/turn to/examine…
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Admittedly…, but…
確かにそうだが、しかし・・・・
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
It is true that…, yet the fact remains that…
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Granted, …, nevertheless…
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
On the contrary, …
それどころか、・・・・
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
On the one hand…
一方では・・・・
Brugt til at præsentere en side af et argument
On the other hand…
しかしその一方で・・・・
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
In spite of…
・・・・にもかかわらず
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Despite the fact that…
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Scientifically/Historically speaking…
科学的に/歴史的に言って・・・・
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Incidentally…
ちなみに、・・・・
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Furthermore…
その上・・・・
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau