koreansk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Broadly speaking, I agree with… because…
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
One is very much inclined to agree with… because…
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
I can see his/her point.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
I entirely agree that…
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Broadly speaking, I disagree with… because…
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
I strongly disagree that…
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
I am firmly opposed to the idea that…
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

…and…are similar/different as regards to…
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
In contrast to…, …shows…
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…by contrast with… is/are…
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…is similar to… in respect of…
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
…and… differ in terms of...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
The first…, by contrast, the second…
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
One of the main similarities/differences between… and… is that…
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
One difference between… and… is that…, whereas…
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

I would say that…
.....라고 말하고 싶습니다.
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
It seems to me that…
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
In my opinion…
제 생각에는, ...
Brugt til at give en personlig mening
From my point of view…
저의 관점에서는, ...
Brugt til at give en personlig mening
I am of the opinion that…
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Brugt til at give en personlig mening
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
It is my belief that… because…
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Let us now analyze/turn to/examine…
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Admittedly…, but…
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
It is true that…, yet the fact remains that…
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Granted, …, nevertheless…
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
On the contrary, …
반대로, ...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
On the one hand…
한편으로는 ...
Brugt til at præsentere en side af et argument
On the other hand…
다른 한편으로는 ...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
In spite of…
... 에도 불구하고, ...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Despite the fact that…
... 한 사실에도 불구하고,
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Scientifically/Historically speaking…
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Incidentally…
부수적으로, ...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Furthermore…
게다가, ...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau