polsk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Broadly speaking, I agree with… because…
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
One is very much inclined to agree with… because…
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
I can see his/her point.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
I entirely agree that…
W pełni się zgadzam z...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Broadly speaking, I disagree with… because…
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
I strongly disagree that…
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
I am firmly opposed to the idea that…
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

…and…are similar/different as regards to…
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
In contrast to…, …shows…
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…by contrast with… is/are…
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…is similar to… in respect of…
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
…and… differ in terms of...
....i...rożnią się pod względem...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
The first…, by contrast, the second…
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
One difference between… and… is that…, whereas…
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

I would say that…
Powiedziałbym, że...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
It seems to me that…
Wydaje mi się, że...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
In my opinion…
Moim zdaniem...
Brugt til at give en personlig mening
From my point of view…
Z mojego punktu widzenia...
Brugt til at give en personlig mening
I am of the opinion that…
Jestem zdania, że...
Brugt til at give en personlig mening
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
It is my belief that… because…
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Let us now analyze/turn to/examine…
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Admittedly…, but…
Wprawdzie..., ale...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
It is true that…, yet the fact remains that…
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Granted, …, nevertheless…
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
On the contrary, …
Przeciwnie, ...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
On the one hand…
Z jednej strony...
Brugt til at præsentere en side af et argument
On the other hand…
Z drugiej strony...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
In spite of…
Pomimo/Wbrew...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Despite the fact that…
Pomimo faktu, że...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Scientifically/Historically speaking…
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Incidentally…
Nawiasem mówiąc, ...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Furthermore…
Ponadto...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau