portugisisk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Broadly speaking, I agree with… because…
De modo geral, concorda-se com ... porque...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
One is very much inclined to agree with… because…
Tende-se a concordar com...porque...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
I can see his/her point.
Percebe-se o seu propósito.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
I entirely agree that…
É consenso que...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Broadly speaking, I disagree with… because…
Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
Tende-se a discordar de...porque...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
I strongly disagree that…
Discorda-se totamente de/do/da...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
I am firmly opposed to the idea that…
Opõe-se à idéia que...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

…and…are similar/different as regards to…
...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
In contrast to…, …shows…
Em contraste com..., mostra que...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…by contrast with… is/are…
...em contraste com...é/são...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…is similar to… in respect of…
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
…and… differ in terms of...
...e...diferem em termos de...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
The first…, by contrast, the second…
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
One difference between… and… is that…, whereas…
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

I would say that…
Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
It seems to me that…
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
In my opinion…
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Brugt til at give en personlig mening
From my point of view…
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Brugt til at give en personlig mening
I am of the opinion that…
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Brugt til at give en personlig mening
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
It is my belief that… because…
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Let us now analyze/turn to/examine…
Examina-se/Analisa-se agora...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Admittedly…, but…
Reconhecidamente..., mas...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
It is true that…, yet the fact remains that…
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Granted, …, nevertheless…
Reconhecidamente....Porém...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
On the contrary, …
Ao contrário,...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
On the one hand…
Por um lado...
Brugt til at præsentere en side af et argument
On the other hand…
Por outro lado...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
In spite of…
Apesar de...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Despite the fact that…
A despeito de...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Scientifically/Historically speaking…
Cientificamente/ Historicamente falando...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Incidentally…
Incidentalmente...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Furthermore…
Além disso,...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau