rumænsk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Broadly speaking, I agree with… because…
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
One is very much inclined to agree with… because…
Cineva este de acord cu...deoarece...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
I can see his/her point.
Înţeleg punctul său de vedere.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
I entirely agree that…
Sunt în totalitate de acord că...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Broadly speaking, I disagree with… because…
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
I strongly disagree that…
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
I am firmly opposed to the idea that…
Mă opun total ideii conform căreia...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

…and…are similar/different as regards to…
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
In contrast to…, …shows…
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…by contrast with… is/are…
...în opoziţie cu...este/sunt...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…is similar to… in respect of…
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
…and… differ in terms of...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
The first…, by contrast, the second…
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
One difference between… and… is that…, whereas…
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

I would say that…
Aş putea spune că...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
It seems to me that…
Impresia mea este că...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
In my opinion…
După părerea mea,...
Brugt til at give en personlig mening
From my point of view…
Din punctul meu de vedere...
Brugt til at give en personlig mening
I am of the opinion that…
Sunt de părere că...
Brugt til at give en personlig mening
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
It is my belief that… because…
Convingerea mea este că... deoarece...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Let us now analyze/turn to/examine…
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Admittedly…, but…
Admitem faptul că..., dar...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
It is true that…, yet the fact remains that…
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Granted, …, nevertheless…
Se admite faptul că..., însă...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
On the contrary, …
Din contră,...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
On the one hand…
Pe de o parte...
Brugt til at præsentere en side af et argument
On the other hand…
Pe de altă parte...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
In spite of…
Contrar...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Despite the fact that…
În ciuda faptului că...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Scientifically/Historically speaking…
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Incidentally…
Întâmplător...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Furthermore…
Mai mult decât atât...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau