russisk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Broadly speaking, I agree with… because…
Согласие
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
One is very much inclined to agree with… because…
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
I can see his/her point.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
I entirely agree that…
Я полностью согласен, что...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Broadly speaking, I disagree with… because…
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
I strongly disagree that…
Я совершенно не соголасен с...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
I am firmly opposed to the idea that…
Я совершенно не разделяю идею, что...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

…and…are similar/different as regards to…
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
In contrast to…, …shows…
И наоборот, ... показывает...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…by contrast with… is/are…
В отличие от...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…is similar to… in respect of…
... похоже на ..., если принять во внимание...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
…and… differ in terms of...
... и ... различаются в понимании ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
The first…, by contrast, the second…
Первое...., второе, напротив, ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
One difference between… and… is that…, whereas…
Одно из различий между ... и ..., однако...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

I would say that…
Я бы предположил, что...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
It seems to me that…
Мне кажется, что...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
In my opinion…
Я считаю, что...
Brugt til at give en personlig mening
From my point of view…
По моему мнению...
Brugt til at give en personlig mening
I am of the opinion that…
Я придерживаюсь мнения, что...
Brugt til at give en personlig mening
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
It is my belief that… because…
Я полагаю, что...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Let us now analyze/turn to/examine…
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Нельзя не заметить, что ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Admittedly…, but…
Согласен.., но...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
It is true that…, yet the fact remains that…
Действительно..., и все же ... остается фактом
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Granted, …, nevertheless…
Согласен,... , и тем неменее
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
On the contrary, …
Напротив,...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
On the one hand…
С одной стороны
Brugt til at præsentere en side af et argument
On the other hand…
С другой стороны...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
In spite of…
Несмотря на
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Despite the fact that…
Хотя...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Scientifically/Historically speaking…
Говоря научным языком...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Incidentally…
Между прочим...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Furthermore…
Более того...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau