spansk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Broadly speaking, I agree with… because…
En términos generales, coincido con X porque...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
One is very much inclined to agree with… because…
Uno tiende a concordar con X ya que...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
I can see his/her point.
Comprendo su planteamiento...
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
I entirely agree that…
Coincido totalmente en que...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Respaldo completamente la idea de que...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Broadly speaking, I disagree with… because…
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
I strongly disagree that…
Difiero completamente en relación a...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
I am firmly opposed to the idea that…
Me opongo firmemente a la idea de que...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

…and…are similar/different as regards to…
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
In contrast to…, …shows…
En contraste con..., ... muestra...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…by contrast with… is/are…
... en contraste con... es/son...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…is similar to… in respect of…
... es similar a... en lo referente a...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
…and… differ in terms of...
... y... difieren en relación a...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
The first…, by contrast, the second…
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
One difference between… and… is that…, whereas…
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

I would say that…
Podría decir que...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
It seems to me that…
A mi parecer...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
In my opinion…
En mi opinión...
Brugt til at give en personlig mening
From my point of view…
Desde mi punto de vista...
Brugt til at give en personlig mening
I am of the opinion that…
Soy de la opinión de que...
Brugt til at give en personlig mening
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
It is my belief that… because…
A mi parecer... debido a que...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Let us now analyze/turn to/examine…
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Admittedly…, but…
Es cierto que..., pero...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
It is true that…, yet the fact remains that…
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Granted, …, nevertheless…
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
On the contrary, …
Por el contrario,...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
On the one hand…
Por una parte...
Brugt til at præsentere en side af et argument
On the other hand…
Por otra parte...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
In spite of…
A pesar de...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Despite the fact that…
A pesar de que...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Scientifically/Historically speaking…
Desde el punto de vista científico / histórico...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Incidentally…
Cabe acotar...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Furthermore…
Además,...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau