svensk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Broadly speaking, I agree with… because…
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
One is very much inclined to agree with… because…
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
I can see his/her point.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
I entirely agree that…
Jag håller helt med om att ...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Broadly speaking, I disagree with… because…
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
I strongly disagree that…
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
I am firmly opposed to the idea that…
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

…and…are similar/different as regards to…
... och ... är lika/olika när det gäller ...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
In contrast to…, …shows…
I motsats till ..., ... visar ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…by contrast with… is/are…
... till skillnad från ... är...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…is similar to… in respect of…
... liknar ... när det gäller ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
…and… differ in terms of...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
The first…, by contrast, the second…
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
One of the main similarities/differences between… and… is that…
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
One difference between… and… is that…, whereas…
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

I would say that…
Jag skulle säga att ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
It seems to me that…
För mig verkar det som att ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
In my opinion…
Enligt min åsikt ...
Brugt til at give en personlig mening
From my point of view…
Från min synpunkt sett ...
Brugt til at give en personlig mening
I am of the opinion that…
Jag är av den uppfattningen att ...
Brugt til at give en personlig mening
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
It is my belief that… because…
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Let us now analyze/turn to/examine…
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Admittedly…, but…
Visserligen ... men ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
It is true that…, yet the fact remains that…
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Granted, …, nevertheless…
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
On the contrary, …
Tvärtom ...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
On the one hand…
Å ena sidan ...
Brugt til at præsentere en side af et argument
On the other hand…
Å andra sidan ...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
In spite of…
Trots ...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Despite the fact that…
Trots att ...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Scientifically/Historically speaking…
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Incidentally…
För övrigt/Förresten ...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Furthermore…
Dessutom ...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau