Thai | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Broadly speaking, I agree with… because…
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
One is very much inclined to agree with… because…
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
I can see his/her point.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
I entirely agree that…
ฉันยอมรับว่า...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Broadly speaking, I disagree with… because…
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
I strongly disagree that…
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
I am firmly opposed to the idea that…
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

…and…are similar/different as regards to…
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
In contrast to…, …shows…
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…by contrast with… is/are…
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…is similar to… in respect of…
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
…and… differ in terms of...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
The first…, by contrast, the second…
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
One of the main similarities/differences between… and… is that…
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
One difference between… and… is that…, whereas…
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

I would say that…
ฉันจะพูดว่า...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
It seems to me that…
ดูเหมือนว่า...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
In my opinion…
ในความคิดเห็นของฉัน...
Brugt til at give en personlig mening
From my point of view…
ในความคิดเห็นของฉัน...
Brugt til at give en personlig mening
I am of the opinion that…
ในความคิดเห็นของฉัน...
Brugt til at give en personlig mening
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
It is my belief that… because…
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Let us now analyze/turn to/examine…
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Admittedly…, but…
ยอมรับ...แต่...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
It is true that…, yet the fact remains that…
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Granted, …, nevertheless…
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
On the contrary, …
ในทางตรงกันข้าม...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
On the one hand…
ในอีกด้านหนึ่ง...
Brugt til at præsentere en side af et argument
On the other hand…
ในอีกด้านหนึ่ง...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
In spite of…
ถึงแม้ว่า...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Despite the fact that…
ถึงแม้ว่า...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Scientifically/Historically speaking…
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Incidentally…
โดยบังเอิญ...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Furthermore…
นอกจากนี้...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau