tyrkisk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Broadly speaking, I agree with… because…
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
One is very much inclined to agree with… because…
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
I can see his/her point.
Demek istediğini anlıyorum.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
I entirely agree that…
...'a tamamen katılıyorum.
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Broadly speaking, I disagree with… because…
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
I strongly disagree that…
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
I am firmly opposed to the idea that…
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

…and…are similar/different as regards to…
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
In contrast to…, …shows…
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…by contrast with… is/are…
...'a karşın ...'daki ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…is similar to… in respect of…
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
…and… differ in terms of...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
The first…, by contrast, the second…
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
One of the main similarities/differences between… and… is that…
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
One difference between… and… is that…, whereas…
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

I would say that…
Demek istediğim ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
It seems to me that…
Bana öyle görünüyor ki ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
In my opinion…
Bence ...
Brugt til at give en personlig mening
From my point of view…
Benim bakış açıma göre ...
Brugt til at give en personlig mening
I am of the opinion that…
... görüşündeyim.
Brugt til at give en personlig mening
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
It is my belief that… because…
İnancıma göre ... çünkü ...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Let us now analyze/turn to/examine…
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Admittedly…, but…
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
It is true that…, yet the fact remains that…
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Granted, …, nevertheless…
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
On the contrary, …
Ancak buna karşıt olarak ...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
On the one hand…
Bir açıdan baktığımızda ...
Brugt til at præsentere en side af et argument
On the other hand…
Diğer açıdan baktığımızda ...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
In spite of…
... olmasına rağmen
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Despite the fact that…
... gibi bir gerçeğe rağmen
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Scientifically/Historically speaking…
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Incidentally…
Antiparantez ...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Furthermore…
Buna ilaveten ...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau