vietnamesisk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Broadly speaking, I agree with… because…
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
One is very much inclined to agree with… because…
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
I can see his/her point.
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
I entirely agree that…
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Broadly speaking, I disagree with… because…
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
I strongly disagree that…
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
I am firmly opposed to the idea that…
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

…and…are similar/different as regards to…
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
In contrast to…, …shows…
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…by contrast with… is/are…
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
…is similar to… in respect of…
... giống với... ở chỗ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
…and… differ in terms of...
... và... khác nhau ở chỗ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
The first…, by contrast, the second…
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
One difference between… and… is that…, whereas…
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

I would say that…
Tôi cho rằng...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
It seems to me that…
Tôi thấy rằng...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
In my opinion…
Cá nhân tôi cho rằng...
Brugt til at give en personlig mening
From my point of view…
Theo quan điểm của tôi...
Brugt til at give en personlig mening
I am of the opinion that…
Tôi mang quan điểm rằng...
Brugt til at give en personlig mening
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
It is my belief that… because…
Tôi tin rằng... bởi vì...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Let us now analyze/turn to/examine…
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Admittedly…, but…
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
It is true that…, yet the fact remains that…
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Granted, …, nevertheless…
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
On the contrary, …
Trái lại,...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
On the one hand…
Một mặt,...
Brugt til at præsentere en side af et argument
On the other hand…
Mặt khác,...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
In spite of…
Mặc dù...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Despite the fact that…
Mặc dù/Bất chấp...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Scientifically/Historically speaking…
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Incidentally…
Nhân tiện/Nhân thể...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Furthermore…
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau