hindi | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Mi tute konsentas, ke...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Mi tute malkonsentas, ke...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
En kontrasto al..., ...montras...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...per kontrasto kun...estas...
... की तुलना मे, ... ... है.
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...estas simila al... rilate...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...kaj... malsamas en terminoj de...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
La unua..., kontraste, la dua...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Mi dirus, ke...
मेरा मानना है कि...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Ŝajnas al mi, ke...
मुझे लगता है कि...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Miaopinie…
मेरी राय है कि...
Brugt til at give en personlig mening
El mia vidpunkto...
मेरे दृष्टिकोण से
Brugt til at give en personlig mening
Mi estas de la opinio, ke...
मेरा मानना है कि
Brugt til at give en personlig mening
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Estas mia kredo, ke... ĉar...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Certe..., sed...
यह सच है कि..., लेकिन...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
यह सच है कि..., लेकिन...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Koncedita, ..., tamen...
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Kontraŭe, ...
इसके विपरीत
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Unuflanke...
एक तरफ से...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Aliflanke…
दूसरी तरफ से
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Malgraŭ…
इन... के होते हुए भी...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Malgraŭ la fakto ke...
इन... के होते हुए भी...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Science/Historie parolanta...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Parenteze...
वैसे...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Krome...
इसके अतिरिक्त...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau