rumænsk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Înţeleg punctul său de vedere.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Mi tute konsentas, ke...
Sunt în totalitate de acord că...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Mi tute malkonsentas, ke...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Mă opun total ideii conform căreia...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
En kontrasto al..., ...montras...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...per kontrasto kun...estas...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...estas simila al... rilate...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...kaj... malsamas en terminoj de...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
La unua..., kontraste, la dua...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Mi dirus, ke...
Aş putea spune că...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Ŝajnas al mi, ke...
Impresia mea este că...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Miaopinie…
După părerea mea,...
Brugt til at give en personlig mening
El mia vidpunkto...
Din punctul meu de vedere...
Brugt til at give en personlig mening
Mi estas de la opinio, ke...
Sunt de părere că...
Brugt til at give en personlig mening
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Convingerea mea este că... deoarece...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Certe..., sed...
Admitem faptul că..., dar...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Koncedita, ..., tamen...
Se admite faptul că..., însă...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Kontraŭe, ...
Din contră,...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Unuflanke...
Pe de o parte...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Aliflanke…
Pe de altă parte...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Malgraŭ…
Contrar...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Malgraŭ la fakto ke...
În ciuda faptului că...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Science/Historie parolanta...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Parenteze...
Întâmplător...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Krome...
Mai mult decât atât...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau