dansk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Je comprends son point de vue.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Je suis entièrement d'accord que...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Je cautionne entièrement l'idée que...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Jeg er stærkt uenig i at...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

...and... sont similaires/différents au regard de...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
En opposition avec..., ...montre...
I modsætning til..., ...viser...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
..., par contraste avec..., est/sont...
...i modsætning til... er...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...est similaire à... en ce qui concerne...
...er lig... i forbindelse med
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...et... diffèrent en termes de...
...og... er forskellige med hensyn til...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Le premier..., a contrario, le second...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Je dirais que...
Jeg ville sige at...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Il me semble que...
For mig virker det som om at...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
À mon sens...
Efter min mening...
Brugt til at give en personlig mening
Selon mon point de vue...
Fra mit synspunkt...
Brugt til at give en personlig mening
Je suis d'opinion que...
Jeg er af den mening at...
Brugt til at give en personlig mening
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Det er min opfattelse at... fordi...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
De l'avis général..., mais...
Indrømmet..., men...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Il va de soi que..., cependant...
Selvom, ikke desto mindre...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Au contraire, ...
Derimod,...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
D'un coté...
På den ene side...
Brugt til at præsentere en side af et argument
D'un autre côté...
På den anden side...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
En dépit de...
På trods af...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
En dépit du fait que...
Til trods for det faktum at...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Videnskabeligt/historisk set...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
À propos de...
I øvrigt...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
En outre...
Endvidere...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau