engelsk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Broadly speaking, I agree with… because…
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
One is very much inclined to agree with… because…
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Je comprends son point de vue.
I can see his/her point.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Je suis entièrement d'accord que...
I entirely agree that…
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Je cautionne entièrement l'idée que...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
One is very much inclined to disagree with… because…
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
I strongly disagree that…
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Je suis fermement opposé à l'idée que...
I am firmly opposed to the idea that…
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

...and... sont similaires/différents au regard de...
…and…are similar/different as regards to…
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
En opposition avec..., ...montre...
In contrast to…, …shows…
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
..., par contraste avec..., est/sont...
…by contrast with… is/are…
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...est similaire à... en ce qui concerne...
…is similar to… in respect of…
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...et... diffèrent en termes de...
…and… differ in terms of...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Le premier..., a contrario, le second...
The first…, by contrast, the second…
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
One difference between… and… is that…, whereas…
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Je dirais que...
I would say that…
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Il me semble que...
It seems to me that…
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
À mon sens...
In my opinion…
Brugt til at give en personlig mening
Selon mon point de vue...
From my point of view…
Brugt til at give en personlig mening
Je suis d'opinion que...
I am of the opinion that…
Brugt til at give en personlig mening
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Je suis persuadé intimement que... parce que...
It is my belief that… because…
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Let us now analyze/turn to/examine…
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
De l'avis général..., mais...
Admittedly…, but…
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
It is true that…, yet the fact remains that…
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Il va de soi que..., cependant...
Granted, …, nevertheless…
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Au contraire, ...
On the contrary, …
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
D'un coté...
On the one hand…
Brugt til at præsentere en side af et argument
D'un autre côté...
On the other hand…
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
En dépit de...
In spite of…
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
En dépit du fait que...
Despite the fact that…
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Scientifically/Historically speaking…
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
À propos de...
Incidentally…
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
En outre...
Furthermore…
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau