nederlandsk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Je comprends son point de vue.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Je suis entièrement d'accord que...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Je cautionne entièrement l'idée que...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

...and... sont similaires/différents au regard de...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
En opposition avec..., ...montre...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
..., par contraste avec..., est/sont...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...est similaire à... en ce qui concerne...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...et... diffèrent en termes de...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Le premier..., a contrario, le second...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Je dirais que...
Ik zou zeggen dat ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Il me semble que...
Het lijkt mij dat ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
À mon sens...
Naar mijn mening ...
Brugt til at give en personlig mening
Selon mon point de vue...
Vanuit mijn standpunt ...
Brugt til at give en personlig mening
Je suis d'opinion que...
Ik ben van mening dat ...
Brugt til at give en personlig mening
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
De l'avis général..., mais...
Toegegeven ..., maar ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Il va de soi que..., cependant...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Au contraire, ...
Integendeel, ...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
D'un coté...
Enerzijds ...
Brugt til at præsentere en side af et argument
D'un autre côté...
Anderzijds ...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
En dépit de...
Ondanks ...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
En dépit du fait que...
Ondanks het feit dat ...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
À propos de...
Bijkomend ...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
En outre...
Bovendien ...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau