rumænsk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Je comprends son point de vue.
Înţeleg punctul său de vedere.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Je suis entièrement d'accord que...
Sunt în totalitate de acord că...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Je cautionne entièrement l'idée que...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Mă opun total ideii conform căreia...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

...and... sont similaires/différents au regard de...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
En opposition avec..., ...montre...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
..., par contraste avec..., est/sont...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...est similaire à... en ce qui concerne...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...et... diffèrent en termes de...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Le premier..., a contrario, le second...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Je dirais que...
Aş putea spune că...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Il me semble que...
Impresia mea este că...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
À mon sens...
După părerea mea,...
Brugt til at give en personlig mening
Selon mon point de vue...
Din punctul meu de vedere...
Brugt til at give en personlig mening
Je suis d'opinion que...
Sunt de părere că...
Brugt til at give en personlig mening
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Convingerea mea este că... deoarece...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
De l'avis général..., mais...
Admitem faptul că..., dar...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Il va de soi que..., cependant...
Se admite faptul că..., însă...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Au contraire, ...
Din contră,...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
D'un coté...
Pe de o parte...
Brugt til at præsentere en side af et argument
D'un autre côté...
Pe de altă parte...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
En dépit de...
Contrar...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
En dépit du fait que...
În ciuda faptului că...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
À propos de...
Întâmplător...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
En outre...
Mai mult decât atât...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau