russisk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Согласие
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Je comprends son point de vue.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Je suis entièrement d'accord que...
Я полностью согласен, что...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Je cautionne entièrement l'idée que...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Я совершенно не соголасен с...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

...and... sont similaires/différents au regard de...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
En opposition avec..., ...montre...
И наоборот, ... показывает...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
..., par contraste avec..., est/sont...
В отличие от...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...est similaire à... en ce qui concerne...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...et... diffèrent en termes de...
... и ... различаются в понимании ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Le premier..., a contrario, le second...
Первое...., второе, напротив, ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Je dirais que...
Я бы предположил, что...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Il me semble que...
Мне кажется, что...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
À mon sens...
Я считаю, что...
Brugt til at give en personlig mening
Selon mon point de vue...
По моему мнению...
Brugt til at give en personlig mening
Je suis d'opinion que...
Я придерживаюсь мнения, что...
Brugt til at give en personlig mening
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Я полагаю, что...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Нельзя не заметить, что ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
De l'avis général..., mais...
Согласен.., но...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Il va de soi que..., cependant...
Согласен,... , и тем неменее
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Au contraire, ...
Напротив,...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
D'un coté...
С одной стороны
Brugt til at præsentere en side af et argument
D'un autre côté...
С другой стороны...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
En dépit de...
Несмотря на
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
En dépit du fait que...
Хотя...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Говоря научным языком...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
À propos de...
Между прочим...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
En outre...
Более того...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau