ungarsk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Je comprends son point de vue.
Értem, amit mond.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Je suis entièrement d'accord que...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Je cautionne entièrement l'idée que...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

...and... sont similaires/différents au regard de...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
En opposition avec..., ...montre...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
..., par contraste avec..., est/sont...
....-val/vel ellentétben, a .......
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...est similaire à... en ce qui concerne...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...et... diffèrent en termes de...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Le premier..., a contrario, le second...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Je dirais que...
Azt mondanám, hogy ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Il me semble que...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
À mon sens...
Véleményem szerint ...
Brugt til at give en personlig mening
Selon mon point de vue...
Véleményem szerint ...
Brugt til at give en personlig mening
Je suis d'opinion que...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Brugt til at give en personlig mening
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
De l'avis général..., mais...
Hozzátéve ...., de ....
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Il va de soi que..., cependant...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Au contraire, ...
Ezzel ellentétben ....
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
D'un coté...
Másrészt viszont ....
Brugt til at præsentere en side af et argument
D'un autre côté...
Másrészt ...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
En dépit de...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
En dépit du fait que...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Tudományosan/történelmileg ...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
À propos de...
Mellékesen....
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
En outre...
Továbbá ....
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau