vietnamesisk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Je comprends son point de vue.
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Je suis entièrement d'accord que...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Je cautionne entièrement l'idée que...
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

...and... sont similaires/différents au regard de...
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
En opposition avec..., ...montre...
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
..., par contraste avec..., est/sont...
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...est similaire à... en ce qui concerne...
... giống với... ở chỗ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...et... diffèrent en termes de...
... và... khác nhau ở chỗ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Le premier..., a contrario, le second...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Je dirais que...
Tôi cho rằng...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Il me semble que...
Tôi thấy rằng...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
À mon sens...
Cá nhân tôi cho rằng...
Brugt til at give en personlig mening
Selon mon point de vue...
Theo quan điểm của tôi...
Brugt til at give en personlig mening
Je suis d'opinion que...
Tôi mang quan điểm rằng...
Brugt til at give en personlig mening
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
De l'avis général..., mais...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Il va de soi que..., cependant...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Au contraire, ...
Trái lại,...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
D'un coté...
Một mặt,...
Brugt til at præsentere en side af et argument
D'un autre côté...
Mặt khác,...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
En dépit de...
Mặc dù...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
En dépit du fait que...
Mặc dù/Bất chấp...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
À propos de...
Nhân tiện/Nhân thể...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
En outre...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau