tjekkisk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
... na rozdíl od... je/jsou...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
... a... se liší, pokud jde o...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
První... na rozdíl od druhého...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Θα μπορούσα να πω ότι...
Řekla bych, že...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Μου φαίνεται ότι...
Zdá se mi, že...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Κατά την γνώμη μου...
Podle mého názoru...
Brugt til at give en personlig mening
Κατά την δική μου άποψη...
Z mého pohledu...
Brugt til at give en personlig mening
Είμαι της γνώμης ότι...
Jsem toho názoru, že...
Brugt til at give en personlig mening
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Βεβαίως..., αλλά...
Nelze popřít, že..., ale ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Αντιθέτως, ...
Naopak/Naproti očekávání...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Από τη μία...
Na jedné straně...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Από την άλλη...
Na druhé straně...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Παρόλο που...
Navzdory...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Παρά το γεγονός ότι...
Navzdory tomu, že...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Vědecky/Historicky vzato...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Παρεμπιπτόντως...
Mimochodem...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Επιπροσθέτως...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau