tyrkisk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Ik begrijp zijn/haar punt.
Demek istediğini anlıyorum.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
...'a tamamen katılıyorum.
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
In tegenstelling tot ..., toont ...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
...'a karşın ...'daki ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Ik zou zeggen dat ...
Demek istediğim ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Het lijkt mij dat ...
Bana öyle görünüyor ki ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Naar mijn mening ...
Bence ...
Brugt til at give en personlig mening
Vanuit mijn standpunt ...
Benim bakış açıma göre ...
Brugt til at give en personlig mening
Ik ben van mening dat ...
... görüşündeyim.
Brugt til at give en personlig mening
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
İnancıma göre ... çünkü ...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Toegegeven ..., maar ...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Integendeel, ...
Ancak buna karşıt olarak ...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Enerzijds ...
Bir açıdan baktığımızda ...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Anderzijds ...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Ondanks ...
... olmasına rağmen
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Ondanks het feit dat ...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Bijkomend ...
Antiparantez ...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Bovendien ...
Buna ilaveten ...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau