dansk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Si può comprendere il punto di vista di...
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Sostengo l'idea secondo la quale...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Jeg er stærkt uenig i at...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
A differenza di..., ... mostra...
I modsætning til..., ...viser...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
In contrasto con..., .... è...
...i modsætning til... er...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... è simile a ... in quanto entrambi...
...er lig... i forbindelse med
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... e... differiscono in termini di...
...og... er forskellige med hensyn til...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Si potrebbe dunque affermare che...
Jeg ville sige at...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
For mig virker det som om at...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Secondo il mio punto di vista...
Efter min mening...
Brugt til at give en personlig mening
Da una prospettiva prettamente personale...
Fra mit synspunkt...
Brugt til at give en personlig mening
Sono dell'idea che...
Jeg er af den mening at...
Brugt til at give en personlig mening
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Det er min opfattelse at... fordi...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Spostando l'attenzione verso...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Indrømmet..., men...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Selvom, ikke desto mindre...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Al contrario...
Derimod,...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Da un lato...
På den ene side...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Dall'altro...
På den anden side...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
A dispetto di...
På trods af...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Nonostante si ritenga che...
Til trods for det faktum at...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Scientificamente/Storicamente...
Videnskabeligt/historisk set...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
A tal proposito...
I øvrigt...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Inoltre...
Endvidere...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau