fransk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

一般来说,我同意...,因为...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
人们较倾向于同意...,因为...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
我能理解他/她的观点。
Je comprends son point de vue.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
我完全同意...
Je suis entièrement d'accord que...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
我完全赞同...的观点。
Je cautionne entièrement l'idée que...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

总的来说,我不同意...,因为...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
人们较倾向于不同意...,因为...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
我明白他的意思,但是完全不同意。
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
我强烈不同意...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
我坚决反对...的观点
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

就...方面,...和...相似/不同
...and... sont similaires/différents au regard de...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
和...比,...表明...
En opposition avec..., ...montre...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
对比...,...是...
..., par contraste avec..., est/sont...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
在...方面,...和...是相似的
...est similaire à... en ce qui concerne...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
在...方面,...和...不同
...et... diffèrent en termes de...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
第一...,与此对比,第二...
Le premier..., a contrario, le second...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
...和...的一个不同点是...,而...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

我想说的是...
Je dirais que...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
对我来说,它像是...
Il me semble que...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
在我看来...
À mon sens...
Brugt til at give en personlig mening
我认为...
Selon mon point de vue...
Brugt til at give en personlig mening
我的观点是...
Je suis d'opinion que...
Brugt til at give en personlig mening
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
我相信...,因为...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

现在让我们分析/转到/研究...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
...清楚了,让我们把注意力转到...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
诚然...,但是...
De l'avis général..., mais...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
...是对的,但是事实上...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
诚然...,但是...
Il va de soi que..., cependant...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
相反...
Au contraire, ...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
一方面...
D'un coté...
Brugt til at præsentere en side af et argument
另一方面...
D'un autre côté...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
尽管...
En dépit de...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
尽管...
En dépit du fait que...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
从科学/历史角度讲...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
附带说一句...
À propos de...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
此外...
En outre...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau