polsk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
W pełni się zgadzam z...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
....i...rożnią się pod względem...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

.....라고 말하고 싶습니다.
Powiedziałbym, że...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Wydaje mi się, że...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
제 생각에는, ...
Moim zdaniem...
Brugt til at give en personlig mening
저의 관점에서는, ...
Z mojego punktu widzenia...
Brugt til at give en personlig mening
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Jestem zdania, że...
Brugt til at give en personlig mening
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Wprawdzie..., ale...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
반대로, ...
Przeciwnie, ...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
한편으로는 ...
Z jednej strony...
Brugt til at præsentere en side af et argument
다른 한편으로는 ...
Z drugiej strony...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
... 에도 불구하고, ...
Pomimo/Wbrew...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
... 한 사실에도 불구하고,
Pomimo faktu, że...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
부수적으로, ...
Nawiasem mówiąc, ...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
게다가, ...
Ponadto...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau