engelsk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Broadly speaking, I agree with… because…
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
One is very much inclined to agree with… because…
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
I can see his/her point.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
W pełni się zgadzam z...
I entirely agree that…
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
One is very much inclined to disagree with… because…
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
I strongly disagree that…
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
I am firmly opposed to the idea that…
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
…and…are similar/different as regards to…
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
In contrast to…, …shows…
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
…by contrast with… is/are…
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
…is similar to… in respect of…
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
....i...rożnią się pod względem...
…and… differ in terms of...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
The first…, by contrast, the second…
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
One difference between… and… is that…, whereas…
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Powiedziałbym, że...
I would say that…
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Wydaje mi się, że...
It seems to me that…
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Moim zdaniem...
In my opinion…
Brugt til at give en personlig mening
Z mojego punktu widzenia...
From my point of view…
Brugt til at give en personlig mening
Jestem zdania, że...
I am of the opinion that…
Brugt til at give en personlig mening
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
It is my belief that… because…
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Let us now analyze/turn to/examine…
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Wprawdzie..., ale...
Admittedly…, but…
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
It is true that…, yet the fact remains that…
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Granted, …, nevertheless…
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Przeciwnie, ...
On the contrary, …
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Z jednej strony...
On the one hand…
Brugt til at præsentere en side af et argument
Z drugiej strony...
On the other hand…
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Pomimo/Wbrew...
In spite of…
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Pomimo faktu, że...
Despite the fact that…
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Scientifically/Historically speaking…
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Nawiasem mówiąc, ...
Incidentally…
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Ponadto...
Furthermore…
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau