esperanto | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
W pełni się zgadzam z...
Mi tute konsentas, ke...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Mi tute malkonsentas, ke...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
En kontrasto al..., ...montras...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
...per kontrasto kun...estas...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
...estas simila al... rilate...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
....i...rożnią się pod względem...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
La unua..., kontraste, la dua...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Powiedziałbym, że...
Mi dirus, ke...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Wydaje mi się, że...
Ŝajnas al mi, ke...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Moim zdaniem...
Miaopinie…
Brugt til at give en personlig mening
Z mojego punktu widzenia...
El mia vidpunkto...
Brugt til at give en personlig mening
Jestem zdania, że...
Mi estas de la opinio, ke...
Brugt til at give en personlig mening
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Wprawdzie..., ale...
Certe..., sed...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Koncedita, ..., tamen...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Przeciwnie, ...
Kontraŭe, ...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Z jednej strony...
Unuflanke...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Z drugiej strony...
Aliflanke…
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Pomimo/Wbrew...
Malgraŭ…
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Pomimo faktu, że...
Malgraŭ la fakto ke...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Science/Historie parolanta...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Nawiasem mówiąc, ...
Parenteze...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Ponadto...
Krome...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau