japansk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
言っていることはもっともだ。
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
W pełni się zgadzam z...
・・・・に同意している。
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
心から・・・・という意見を支持する。
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
・・・・に強く反対である。
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
・・・・という意見に断固として反対する。
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
....i...rożnią się pod względem...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Powiedziałbym, że...
・・・・と言えるかもしれない。
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Wydaje mi się, że...
・・・・のように見受けられる。
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Moim zdaniem...
私の意見では、・・・・
Brugt til at give en personlig mening
Z mojego punktu widzenia...
私の見方だと、・・・・
Brugt til at give en personlig mening
Jestem zdania, że...
私の意見としては、・・・・
Brugt til at give en personlig mening
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Wprawdzie..., ale...
確かにそうだが、しかし・・・・
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Przeciwnie, ...
それどころか、・・・・
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Z jednej strony...
一方では・・・・
Brugt til at præsentere en side af et argument
Z drugiej strony...
しかしその一方で・・・・
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Pomimo/Wbrew...
・・・・にもかかわらず
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Pomimo faktu, że...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Nawiasem mówiąc, ...
ちなみに、・・・・
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Ponadto...
その上・・・・
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau