koreansk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
W pełni się zgadzam z...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
....i...rożnią się pod względem...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Powiedziałbym, że...
.....라고 말하고 싶습니다.
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Wydaje mi się, że...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Moim zdaniem...
제 생각에는, ...
Brugt til at give en personlig mening
Z mojego punktu widzenia...
저의 관점에서는, ...
Brugt til at give en personlig mening
Jestem zdania, że...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Brugt til at give en personlig mening
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Wprawdzie..., ale...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Przeciwnie, ...
반대로, ...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Z jednej strony...
한편으로는 ...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Z drugiej strony...
다른 한편으로는 ...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Pomimo/Wbrew...
... 에도 불구하고, ...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Pomimo faktu, że...
... 한 사실에도 불구하고,
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Nawiasem mówiąc, ...
부수적으로, ...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Ponadto...
게다가, ...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau