spansk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
En términos generales, coincido con X porque...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Comprendo su planteamiento...
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
W pełni się zgadzam z...
Coincido totalmente en que...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Respaldo completamente la idea de que...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Difiero completamente en relación a...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
En contraste con..., ... muestra...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
... en contraste con... es/son...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
... es similar a... en lo referente a...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
....i...rożnią się pod względem...
... y... difieren en relación a...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Powiedziałbym, że...
Podría decir que...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Wydaje mi się, że...
A mi parecer...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Moim zdaniem...
En mi opinión...
Brugt til at give en personlig mening
Z mojego punktu widzenia...
Desde mi punto de vista...
Brugt til at give en personlig mening
Jestem zdania, że...
Soy de la opinión de que...
Brugt til at give en personlig mening
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
A mi parecer... debido a que...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Wprawdzie..., ale...
Es cierto que..., pero...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Przeciwnie, ...
Por el contrario,...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Z jednej strony...
Por una parte...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Z drugiej strony...
Por otra parte...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Pomimo/Wbrew...
A pesar de...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Pomimo faktu, że...
A pesar de que...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Nawiasem mówiąc, ...
Cabe acotar...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Ponadto...
Además,...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau