dansk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

De modo geral, concorda-se com ... porque...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Tende-se a concordar com...porque...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Percebe-se o seu propósito.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
É consenso que...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Tende-se a discordar de...porque...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Discorda-se totamente de/do/da...
Jeg er stærkt uenig i at...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Opõe-se à idéia que...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
Em contraste com..., mostra que...
I modsætning til..., ...viser...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...em contraste com...é/são...
...i modsætning til... er...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
...er lig... i forbindelse med
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...e...diferem em termos de...
...og... er forskellige med hensyn til...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Jeg ville sige at...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
For mig virker det som om at...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Efter min mening...
Brugt til at give en personlig mening
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Fra mit synspunkt...
Brugt til at give en personlig mening
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Jeg er af den mening at...
Brugt til at give en personlig mening
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Det er min opfattelse at... fordi...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Examina-se/Analisa-se agora...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Reconhecidamente..., mas...
Indrømmet..., men...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Reconhecidamente....Porém...
Selvom, ikke desto mindre...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Ao contrário,...
Derimod,...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Por um lado...
På den ene side...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Por outro lado...
På den anden side...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Apesar de...
På trods af...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
A despeito de...
Til trods for det faktum at...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Cientificamente/ Historicamente falando...
Videnskabeligt/historisk set...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Incidentalmente...
I øvrigt...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Além disso,...
Endvidere...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau