engelsk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

De modo geral, concorda-se com ... porque...
Broadly speaking, I agree with… because…
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Tende-se a concordar com...porque...
One is very much inclined to agree with… because…
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Percebe-se o seu propósito.
I can see his/her point.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
É consenso que...
I entirely agree that…
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Tende-se a discordar de...porque...
One is very much inclined to disagree with… because…
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Discorda-se totamente de/do/da...
I strongly disagree that…
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Opõe-se à idéia que...
I am firmly opposed to the idea that…
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
…and…are similar/different as regards to…
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
Em contraste com..., mostra que...
In contrast to…, …shows…
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...em contraste com...é/são...
…by contrast with… is/are…
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
…is similar to… in respect of…
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...e...diferem em termos de...
…and… differ in terms of...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
The first…, by contrast, the second…
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
One difference between… and… is that…, whereas…
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
I would say that…
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
It seems to me that…
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
In my opinion…
Brugt til at give en personlig mening
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
From my point of view…
Brugt til at give en personlig mening
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
I am of the opinion that…
Brugt til at give en personlig mening
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
It is my belief that… because…
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Examina-se/Analisa-se agora...
Let us now analyze/turn to/examine…
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Reconhecidamente..., mas...
Admittedly…, but…
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
It is true that…, yet the fact remains that…
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Reconhecidamente....Porém...
Granted, …, nevertheless…
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Ao contrário,...
On the contrary, …
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Por um lado...
On the one hand…
Brugt til at præsentere en side af et argument
Por outro lado...
On the other hand…
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Apesar de...
In spite of…
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
A despeito de...
Despite the fact that…
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Cientificamente/ Historicamente falando...
Scientifically/Historically speaking…
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Incidentalmente...
Incidentally…
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Além disso,...
Furthermore…
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau