nederlandsk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

De modo geral, concorda-se com ... porque...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Tende-se a concordar com...porque...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Percebe-se o seu propósito.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
É consenso que...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Tende-se a discordar de...porque...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Discorda-se totamente de/do/da...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Opõe-se à idéia que...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
Em contraste com..., mostra que...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...em contraste com...é/são...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...e...diferem em termos de...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Ik zou zeggen dat ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Het lijkt mij dat ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Naar mijn mening ...
Brugt til at give en personlig mening
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Vanuit mijn standpunt ...
Brugt til at give en personlig mening
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Ik ben van mening dat ...
Brugt til at give en personlig mening
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Examina-se/Analisa-se agora...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Reconhecidamente..., mas...
Toegegeven ..., maar ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Reconhecidamente....Porém...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Ao contrário,...
Integendeel, ...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Por um lado...
Enerzijds ...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Por outro lado...
Anderzijds ...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Apesar de...
Ondanks ...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
A despeito de...
Ondanks het feit dat ...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Cientificamente/ Historicamente falando...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Incidentalmente...
Bijkomend ...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Além disso,...
Bovendien ...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau