koreansk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

De modo geral, concorda-se com ... porque...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Tende-se a concordar com...porque...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Percebe-se o seu propósito.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
É consenso que...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Tende-se a discordar de...porque...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Discorda-se totamente de/do/da...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Opõe-se à idéia que...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
Em contraste com..., mostra que...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...em contraste com...é/são...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...e...diferem em termos de...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
.....라고 말하고 싶습니다.
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
제 생각에는, ...
Brugt til at give en personlig mening
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
저의 관점에서는, ...
Brugt til at give en personlig mening
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Brugt til at give en personlig mening
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Examina-se/Analisa-se agora...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Reconhecidamente..., mas...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Reconhecidamente....Porém...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Ao contrário,...
반대로, ...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Por um lado...
한편으로는 ...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Por outro lado...
다른 한편으로는 ...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Apesar de...
... 에도 불구하고, ...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
A despeito de...
... 한 사실에도 불구하고,
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Cientificamente/ Historicamente falando...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Incidentalmente...
부수적으로, ...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Além disso,...
게다가, ...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau