svensk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

De modo geral, concorda-se com ... porque...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Tende-se a concordar com...porque...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Percebe-se o seu propósito.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
É consenso que...
Jag håller helt med om att ...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Tende-se a discordar de...porque...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Discorda-se totamente de/do/da...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Opõe-se à idéia que...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
Em contraste com..., mostra que...
I motsats till ..., ... visar ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...em contraste com...é/são...
... till skillnad från ... är...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
... liknar ... när det gäller ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...e...diferem em termos de...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Jag skulle säga att ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
För mig verkar det som att ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Enligt min åsikt ...
Brugt til at give en personlig mening
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Från min synpunkt sett ...
Brugt til at give en personlig mening
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Jag är av den uppfattningen att ...
Brugt til at give en personlig mening
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Examina-se/Analisa-se agora...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Reconhecidamente..., mas...
Visserligen ... men ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Reconhecidamente....Porém...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Ao contrário,...
Tvärtom ...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Por um lado...
Å ena sidan ...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Por outro lado...
Å andra sidan ...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Apesar de...
Trots ...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
A despeito de...
Trots att ...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Cientificamente/ Historicamente falando...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Incidentalmente...
För övrigt/Förresten ...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Além disso,...
Dessutom ...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau