tyrkisk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

De modo geral, concorda-se com ... porque...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Tende-se a concordar com...porque...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Percebe-se o seu propósito.
Demek istediğini anlıyorum.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
É consenso que...
...'a tamamen katılıyorum.
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Tende-se a discordar de...porque...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Discorda-se totamente de/do/da...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Opõe-se à idéia que...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
Em contraste com..., mostra que...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...em contraste com...é/são...
...'a karşın ...'daki ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...e...diferem em termos de...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Demek istediğim ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Bana öyle görünüyor ki ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Bence ...
Brugt til at give en personlig mening
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Benim bakış açıma göre ...
Brugt til at give en personlig mening
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
... görüşündeyim.
Brugt til at give en personlig mening
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
İnancıma göre ... çünkü ...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Examina-se/Analisa-se agora...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Reconhecidamente..., mas...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Reconhecidamente....Porém...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Ao contrário,...
Ancak buna karşıt olarak ...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Por um lado...
Bir açıdan baktığımızda ...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Por outro lado...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Apesar de...
... olmasına rağmen
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
A despeito de...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Cientificamente/ Historicamente falando...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Incidentalmente...
Antiparantez ...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Além disso,...
Buna ilaveten ...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau