engelsk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Broadly speaking, I agree with… because…
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Cineva este de acord cu...deoarece...
One is very much inclined to agree with… because…
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Înţeleg punctul său de vedere.
I can see his/her point.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Sunt în totalitate de acord că...
I entirely agree that…
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
One is very much inclined to disagree with… because…
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
I strongly disagree that…
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Mă opun total ideii conform căreia...
I am firmly opposed to the idea that…
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
…and…are similar/different as regards to…
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
In contrast to…, …shows…
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...în opoziţie cu...este/sunt...
…by contrast with… is/are…
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
…is similar to… in respect of…
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
…and… differ in terms of...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
The first…, by contrast, the second…
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
One difference between… and… is that…, whereas…
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Aş putea spune că...
I would say that…
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Impresia mea este că...
It seems to me that…
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
După părerea mea,...
In my opinion…
Brugt til at give en personlig mening
Din punctul meu de vedere...
From my point of view…
Brugt til at give en personlig mening
Sunt de părere că...
I am of the opinion that…
Brugt til at give en personlig mening
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Convingerea mea este că... deoarece...
It is my belief that… because…
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Let us now analyze/turn to/examine…
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Admitem faptul că..., dar...
Admittedly…, but…
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
It is true that…, yet the fact remains that…
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Se admite faptul că..., însă...
Granted, …, nevertheless…
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Din contră,...
On the contrary, …
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Pe de o parte...
On the one hand…
Brugt til at præsentere en side af et argument
Pe de altă parte...
On the other hand…
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Contrar...
In spite of…
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
În ciuda faptului că...
Despite the fact that…
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Scientifically/Historically speaking…
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Întâmplător...
Incidentally…
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Mai mult decât atât...
Furthermore…
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau