fransk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Cineva este de acord cu...deoarece...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Înţeleg punctul său de vedere.
Je comprends son point de vue.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Sunt în totalitate de acord că...
Je suis entièrement d'accord que...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Mă opun total ideii conform căreia...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
...and... sont similaires/différents au regard de...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
En opposition avec..., ...montre...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...în opoziţie cu...este/sunt...
..., par contraste avec..., est/sont...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
...est similaire à... en ce qui concerne...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
...et... diffèrent en termes de...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Le premier..., a contrario, le second...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Aş putea spune că...
Je dirais que...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Impresia mea este că...
Il me semble que...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
După părerea mea,...
À mon sens...
Brugt til at give en personlig mening
Din punctul meu de vedere...
Selon mon point de vue...
Brugt til at give en personlig mening
Sunt de părere că...
Je suis d'opinion que...
Brugt til at give en personlig mening
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Convingerea mea este că... deoarece...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Admitem faptul că..., dar...
De l'avis général..., mais...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Se admite faptul că..., însă...
Il va de soi que..., cependant...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Din contră,...
Au contraire, ...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Pe de o parte...
D'un coté...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Pe de altă parte...
D'un autre côté...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Contrar...
En dépit de...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
În ciuda faptului că...
En dépit du fait que...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Întâmplător...
À propos de...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Mai mult decât atât...
En outre...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau