italiensk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Cineva este de acord cu...deoarece...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Înţeleg punctul său de vedere.
Si può comprendere il punto di vista di...
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Sunt în totalitate de acord că...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Mă opun total ideii conform căreia...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
A differenza di..., ... mostra...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...în opoziţie cu...este/sunt...
In contrasto con..., .... è...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... e... differiscono in termini di...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Aş putea spune că...
Si potrebbe dunque affermare che...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Impresia mea este că...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
După părerea mea,...
Secondo il mio punto di vista...
Brugt til at give en personlig mening
Din punctul meu de vedere...
Da una prospettiva prettamente personale...
Brugt til at give en personlig mening
Sunt de părere că...
Sono dell'idea che...
Brugt til at give en personlig mening
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Convingerea mea este că... deoarece...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Spostando l'attenzione verso...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Admitem faptul că..., dar...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Se admite faptul că..., însă...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Din contră,...
Al contrario...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Pe de o parte...
Da un lato...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Pe de altă parte...
Dall'altro...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Contrar...
A dispetto di...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
În ciuda faptului că...
Nonostante si ritenga che...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Scientificamente/Storicamente...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Întâmplător...
A tal proposito...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Mai mult decât atât...
Inoltre...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau