koreansk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Cineva este de acord cu...deoarece...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Înţeleg punctul său de vedere.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Sunt în totalitate de acord că...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Mă opun total ideii conform căreia...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...în opoziţie cu...este/sunt...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Aş putea spune că...
.....라고 말하고 싶습니다.
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Impresia mea este că...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
După părerea mea,...
제 생각에는, ...
Brugt til at give en personlig mening
Din punctul meu de vedere...
저의 관점에서는, ...
Brugt til at give en personlig mening
Sunt de părere că...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Brugt til at give en personlig mening
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Convingerea mea este că... deoarece...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Admitem faptul că..., dar...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Se admite faptul că..., însă...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Din contră,...
반대로, ...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Pe de o parte...
한편으로는 ...
Brugt til at præsentere en side af et argument
Pe de altă parte...
다른 한편으로는 ...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Contrar...
... 에도 불구하고, ...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
În ciuda faptului că...
... 한 사실에도 불구하고,
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Întâmplător...
부수적으로, ...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Mai mult decât atât...
게다가, ...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau