russisk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Согласие
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Cineva este de acord cu...deoarece...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Înţeleg punctul său de vedere.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Sunt în totalitate de acord că...
Я полностью согласен, что...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Я совершенно не соголасен с...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Mă opun total ideii conform căreia...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
И наоборот, ... показывает...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...în opoziţie cu...este/sunt...
В отличие от...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... и ... различаются в понимании ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Первое...., второе, напротив, ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Aş putea spune că...
Я бы предположил, что...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Impresia mea este că...
Мне кажется, что...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
După părerea mea,...
Я считаю, что...
Brugt til at give en personlig mening
Din punctul meu de vedere...
По моему мнению...
Brugt til at give en personlig mening
Sunt de părere că...
Я придерживаюсь мнения, что...
Brugt til at give en personlig mening
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Convingerea mea este că... deoarece...
Я полагаю, что...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Нельзя не заметить, что ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Admitem faptul că..., dar...
Согласен.., но...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Se admite faptul că..., însă...
Согласен,... , и тем неменее
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Din contră,...
Напротив,...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
Pe de o parte...
С одной стороны
Brugt til at præsentere en side af et argument
Pe de altă parte...
С другой стороны...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Contrar...
Несмотря на
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
În ciuda faptului că...
Хотя...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Говоря научным языком...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Întâmplător...
Между прочим...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Mai mult decât atât...
Более того...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau