rumænsk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Согласие
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Я понимаю его/ее точку зрения.
Înţeleg punctul său de vedere.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Я полностью согласен, что...
Sunt în totalitate de acord că...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Я совершенно не соголасен с...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Я совершенно не разделяю идею, что...
Mă opun total ideii conform căreia...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
И наоборот, ... показывает...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
В отличие от...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... похоже на ..., если принять во внимание...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... и ... различаются в понимании ...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Первое...., второе, напротив, ...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Одно из различий между ... и ..., однако...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Я бы предположил, что...
Aş putea spune că...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Мне кажется, что...
Impresia mea este că...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Я считаю, что...
După părerea mea,...
Brugt til at give en personlig mening
По моему мнению...
Din punctul meu de vedere...
Brugt til at give en personlig mening
Я придерживаюсь мнения, что...
Sunt de părere că...
Brugt til at give en personlig mening
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Я полагаю, что...
Convingerea mea este că... deoarece...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Нельзя не заметить, что ...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Согласен.., но...
Admitem faptul că..., dar...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Действительно..., и все же ... остается фактом
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Согласен,... , и тем неменее
Se admite faptul că..., însă...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Напротив,...
Din contră,...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
С одной стороны
Pe de o parte...
Brugt til at præsentere en side af et argument
С другой стороны...
Pe de altă parte...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Несмотря на
Contrar...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Хотя...
În ciuda faptului că...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Говоря научным языком...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Между прочим...
Întâmplător...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Более того...
Mai mult decât atât...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau