spansk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Согласие
En términos generales, coincido con X porque...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Я понимаю его/ее точку зрения.
Comprendo su planteamiento...
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Я полностью согласен, что...
Coincido totalmente en que...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Respaldo completamente la idea de que...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Я совершенно не соголасен с...
Difiero completamente en relación a...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Я совершенно не разделяю идею, что...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
И наоборот, ... показывает...
En contraste con..., ... muestra...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
В отличие от...
... en contraste con... es/son...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... похоже на ..., если принять во внимание...
... es similar a... en lo referente a...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... и ... различаются в понимании ...
... y... difieren en relación a...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Первое...., второе, напротив, ...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Одно из различий между ... и ..., однако...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Я бы предположил, что...
Podría decir que...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Мне кажется, что...
A mi parecer...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Я считаю, что...
En mi opinión...
Brugt til at give en personlig mening
По моему мнению...
Desde mi punto de vista...
Brugt til at give en personlig mening
Я придерживаюсь мнения, что...
Soy de la opinión de que...
Brugt til at give en personlig mening
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Я полагаю, что...
A mi parecer... debido a que...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Нельзя не заметить, что ...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Согласен.., но...
Es cierto que..., pero...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Действительно..., и все же ... остается фактом
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Согласен,... , и тем неменее
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Напротив,...
Por el contrario,...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
С одной стороны
Por una parte...
Brugt til at præsentere en side af et argument
С другой стороны...
Por otra parte...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Несмотря на
A pesar de...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Хотя...
A pesar de que...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Говоря научным языком...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Между прочим...
Cabe acotar...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Более того...
Además,...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau