svensk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Согласие
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Я понимаю его/ее точку зрения.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Я полностью согласен, что...
Jag håller helt med om att ...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Я совершенно не соголасен с...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Я совершенно не разделяю идею, что...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
И наоборот, ... показывает...
I motsats till ..., ... visar ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
В отличие от...
... till skillnad från ... är...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... похоже на ..., если принять во внимание...
... liknar ... när det gäller ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... и ... различаются в понимании ...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Первое...., второе, напротив, ...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Одно из различий между ... и ..., однако...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Я бы предположил, что...
Jag skulle säga att ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Мне кажется, что...
För mig verkar det som att ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Я считаю, что...
Enligt min åsikt ...
Brugt til at give en personlig mening
По моему мнению...
Från min synpunkt sett ...
Brugt til at give en personlig mening
Я придерживаюсь мнения, что...
Jag är av den uppfattningen att ...
Brugt til at give en personlig mening
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Я полагаю, что...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Нельзя не заметить, что ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Согласен.., но...
Visserligen ... men ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Действительно..., и все же ... остается фактом
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Согласен,... , и тем неменее
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Напротив,...
Tvärtom ...
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
С одной стороны
Å ena sidan ...
Brugt til at præsentere en side af et argument
С другой стороны...
Å andra sidan ...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Несмотря на
Trots ...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Хотя...
Trots att ...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Говоря научным языком...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Между прочим...
För övrigt/Förresten ...
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Более того...
Dessutom ...
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau