ungarsk | Fraser - Akademisk | Hoveddel

Hoveddel - Enige

Согласие
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Brugt ved en generel enighed med en andens synspunkt
Я понимаю его/ее точку зрения.
Értem, amit mond.
Brugt når du mener at en andens synspunkt er begrundet, men du er ikke fuldstændig enig
Я полностью согласен, что...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Brugt ved fuldstændig enighed med en andens synspunkt

Hoveddel - Uenig

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Brugt ved en generel uenighed i en andens synspunkt
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Brugt når du forstår en andens synspunkt, men du er slet ikke enig i det
Я совершенно не соголасен с...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Brugt ved en fuldstændig uenighed i en andens synspunkt
Я совершенно не разделяю идею, что...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Brugt ved en fuldstændig modstand overfor en andens synspunkt

Hoveddel - Sammenligninger

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
En uformel måde at forklare bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting på
И наоборот, ... показывает...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
В отличие от...
....-val/vel ellentétben, a .......
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
... похоже на ..., если принять во внимание...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Brugt ved understregelse og forklaring af en lighed mellem to ting
... и ... различаются в понимании ...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Brugt ved understregelse og forklaring af en forskellighed mellem to ting
Первое...., второе, напротив, ...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Brugt ved understregelse af forskelligheden mellem to ting
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Brugt ved en forklaring af bestemte ligheder eller sammenligninger mellem to ting
Одно из различий между ... и ..., однако...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Brugt til at fremhæve en forskel mellem to ting, kan være begyndelsen på en lang liste af forskelligheder

Hoveddel - Meninger

Я бы предположил, что...
Azt mondanám, hogy ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Мне кажется, что...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Brugt til at give en personlig mening, som du ikke er fuldstændig sikker på
Я считаю, что...
Véleményem szerint ...
Brugt til at give en personlig mening
По моему мнению...
Véleményem szerint ...
Brugt til at give en personlig mening
Я придерживаюсь мнения, что...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Brugt til at give en personlig mening
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Brugt til at opstille mange grunde for noget
Я полагаю, что...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Brugt til at give en personlig mening som du er sikker på og en forklaring af førnævnte mening

Hoveddel - Forbindende Elementer

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Brugt ved skiftning af emne og til at starte et nyt afsnit
Нельзя не заметить, что ...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Brugt ved tilføjelse af vigtig information til et allerede udviklet argument
Согласен.., но...
Hozzátéve ...., de ....
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Действительно..., и все же ... остается фактом
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Согласен,... , и тем неменее
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Brugt ved erkendelse af et mod argument, men vil foreslå yderligere analyse af dit eget
Напротив,...
Ezzel ellentétben ....
Brugt til at rette en fejlagtig opfattelse, efter førnævnte opfattelse er blevet fremsat
С одной стороны
Másrészt viszont ....
Brugt til at præsentere en side af et argument
С другой стороны...
Másrészt ...
Brugt til at vise en anden side af et argument. Bliver altid brugt efter "på den ene side..."
Несмотря на
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Хотя...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Brugt når man formulerer et argument, som er modsat bestemte data eller opfattelser
Говоря научным языком...
Tudományosan/történelmileg ...
Brugt når man refererer til videnskab eller tidligere hændelser i historie
Между прочим...
Mellékesen....
Brugt når man kommer i tanke om en ekstra pointe som kan støtte din analyse
Более того...
Továbbá ....
Brugt når man udvikler en pointe til et højere analytisk niveau